ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ตามเอกสารแนบ

Spread the love