รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานขับรถยนต์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    จำนวน 1  อัตรา

เปิดรับสมัคร วันที่ 2 – 17 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 044-861700 – 3 ต่อ 756,773

เอกสาร Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว