รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ปี 2566

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ปี 2566 จำนวน 3 สาขา

  • สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น      จำนวน  1  ทุน

  • สาขา เวชศาตร์ฟื้นฟู                            จำนวน  1  ทุน

  • สาขา วิสัญญีวิทยา                               จำนวน  1  ทุน

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. (044) 861700 ต่อ 419 (คุณรชฎาพร)

เอกสารประกอบการสมัคร Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว