ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งที่รับสมัครตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงานทัตกรรม

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์     จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มการพยาบาล

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ        จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแทพย์

1. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค         จำนวน 1 อัตรา

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ
หรือ สามารถสมัครงานทาง Online ได้ที่เว็บ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ สมัครงานออนไลน์

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว