ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ยกเลิกประกาศ ประกวดรากคาจ้างเหมาบริการ ก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยวิธีประกวดรากาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love