แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (กลุ่มงานรังสีวิทยา)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียว ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลภูเขียว ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียว ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love