แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียว ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียว ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love