ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์    3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง   1  ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)

Spread the love