ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา    จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท

ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน  – 22 เมษายน 2567

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว