ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

บัดนี้ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จำกัด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

Spread the love