รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานบริการ  ค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่ม การพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2559 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  Download เอกสาร

Spread the love