ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ สำหรับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ สำหรับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศประกวดราคา

ร่าง เอกสารประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 1. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า
 2. หม้อแช่พาราฟิน
 3. เครื่องวัดความดันสอดแขน
 4. เครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์
 5. เครื่องกระตุ้นปลายประสาท
 6. หม้อต้มแผ่นความร้อน
 7. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 8. เครื่องกระตุกหัวใจ
 9. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
 10. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ
 11. รายละเอียดเครื่องวัดความดันลูกตา
 12. เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 2 หัวตรวจ

Spread the love