ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ

1. ประกาศจังหวัดชัยภ

Read more