สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2561

 

ลำดับ รายการ ในรอบเดือน
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม กันยายน 2561
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม สิงหาคม 2561
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม กรกฎาคม 2561
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม มิถุนายน 2561
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม พฤษภาคม 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม เมษายน 2561
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม มีนาคม 2561
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม กุมภาพันธ์ 2561
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม มกราคม 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ธันวาคม 2560
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม พฤศจิกายน 2560
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ตุลาคม 2560

 

Spread the love