ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ราละเอียดตามไฟล์แนบ–>> โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

Spread the love