ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ meropenem 1gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ meropenem 1gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  1. 3.DETAIL Meropenem

2. 3.meropenem 1gm_201712131000

Spread the love