ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — >>  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

Spread the love