ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ไฟล์แนบ   แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

 

Spread the love