ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem ๑ g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ 61117406241
ชื่อโครงการ เวชภัณฑ์ยา Meropenem ๑ g for injection
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ราคากลาง 520,000.00 .- (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ  Drug

 

Spread the love