ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26  ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30  (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love