ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love