ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

Spread the love