ประกวดราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการชนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการชนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love