รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มการพยาบาล

– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                              จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้                 จำนวน 4 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานบริการ                                 จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี          จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

– ตำแหน่งพนักงานบริการ                                 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

เว็บไซต์สมัครงาน คลิกที่นี่

Download เอกสารใบสมัคร

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว