รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ  จำนวน 1 อัตรา : ค่าจ้างวันละ 440 บาท

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนันสนุนบริการสุขภาพ

เอกสาร Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว