แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love