ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาล จำนวน 7 แห่ง

ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาล จำนวน 7 แห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

บัดนี้ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาล จำนวน 7 แห่ง

Spread the love