ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ NSS 0.9% ขนาดบรรจุ 1000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ NSS 0.9% ขนาดบรรจุ 1000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1.  5.nss 0.9 1000ml_201712130956

2. 5.DETAIL NSS1000ml

Spread the love