ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ และช่างกายอุปกรณ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ตำแหน่ง ช่างการอุปกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

Spread the love