ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ

Spread the love