ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ สำหรับเด็ก จำนวน 27 กล่อง
  2. ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 170 กล่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ —> ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 

Spread the love