ประกาศรับสมัครงาน หน่วยไตเทียม รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยบริษัท เค อาร์ พี แคร์เซ็นเตอร์ (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลไตเทียม

ประกาศรับสมัครงาน

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดย บริษัท เค อาร์ พี แคร์เซ็นเตอร์                                                                                                                มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลไตเทียม จำนวน  3  อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง วันละ  450  บาท
  • วุฒิ ม.3 หรือ ม.6
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

 

ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยไตเทียม

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หรือโทร.085-0044279

**หน่วยไตเทียม**

Spread the love