ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างโยธา และช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 – 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
Download เอกสาร

Spread the love